Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

prohlídka - zvonice

planek severní loď hlavní loď jiľní loď kněľiątě sakristie zvonice kaple sv. Kateřiny
exteriér hlavní loď severní loď
jiľní loď kněľiątě sakristie
zvonice kaple sv. Kateřiny okolí chrámu

Zvonice byla v severozápadním nároží tehdejšího hřbitova postavena v roce 1525. Roku 1570 byla v renesančním slohu přestavěna italským mistrem Filipem do podoby hranolové věže s dřevěným zvonicovým patrem a cibulovitou bání s lucernou. V roce 1670 zvonice vyhořela, a z tohoto důvodu byla uskutečněna její oprava ve stylu raného baroka. Dnešní podobu věž získala v roce 1890, kdy architekt Josef Mocker nahradil někdejší dřevěné zvonicové patro nástavbou zděného nejvyššího podlaží s pseudogotickými sdruženými okny a ciferníky hodin. V téže době bylo zřízeno dnešní jehlancovité zastřešení se čtyřmi vikýři a štíhlou vrcholovou věžičkou. V roce 1959 byla dle zachovalých pozůstatků volně rekonstruována renesanční podoba průčelí s psaníčkovými sgrafity, k jejíž další obnově, tentokrát s maximálním respektováním původního stavu ze 16. století, došlo roku 1992.

V přízemí věže, osvětleném hrotitým pozdně gotickým okénkem z první etapy výstavby v roce 1525, byl během poslední rekonstrukce odhalen a konzervován zachovalý zbytek původní vnitřní omítky ze 16. století. Po dřevěném schodišti se šedesáti čtyřmi stupni je přístupné nejvyšší podlaží, v němž jsou zavěšeny dva barokní zvony, zvané Štěpán a Marie, zhotovené roku 1671 mladoboleslavským mistrem Janem Pricqueyem. Ten byl autorem i dvou dalších nezachovalých zvonů Václava a Apoleny. Zvon Václav, jenž náležel mezi největší kovolitecká díla v Čechách, byl po svém poškození roku 1808 prodán k přelití do Chrudimi, menší zvon Apolena byl zničen v souvislosti s rekvizicí barevných kovů v době první světové války. V roce 1725 byl do východního okna druhého patra zvonice osazen menší zvonek „Umíráček", který se rovněž stal obětí válečné rekvizice z roku 1916. Jednou z největších a nejznámějších pozoruhodností kouřimské zvonice je způsob zavěšení zvonů na principu vysokého točení. Tato technická kuriozita, uplatněná původně na řadě míst ve středních a severovýchodních Čechách, se dnes kromě Kouřimi zachovala pouze v obci Rovensko pod Troskami na Semilsku. Zvony jsou zavěšeny v poloze srdcem vzhůru, a do pohybu se uvádějí šlapáním na pedály. Dnes jsou používány pouze několikrát v roce při svátečních příležitostech.

Přílohy dokumentu


Zvony

velikost: 13.27 MB délka: 55 vt.
Get the Flash Player to see this player.
Pohled do interiéru zvonice Pohled na kostel sv. Štěpána se zvonicí Pohled na zvon Štěpán Pohled na zvonici Pohled na zvonici od jihu

Za laskavé poskytnutí fotografií děkujeme J. Beránkovi, J. Kroužilovi, A. Mudrovi, M. Patrnému, R. Šulcovi,
Regonálnímu muzeu v Kolíně a Státnímu okresnímu archivu v Kolíně.
Tento web vznikl za podpory Fondu kultury Středočeského kraje.