Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

prohlídka - severní loď

planek severní loď hlavní loď jižní loď kněžiště sakristie zvonice kaple sv. Kateřiny
exteriér hlavní loď severní loď
jižní loď kněžiště sakristie
zvonice kaple sv. Kateřiny okolí chrámu

V severní boční lodi se dodnes zachovala raně gotická žebrová klenba na masivních válcových příporách ze třetí čtvrtiny 13. století. Jejich hlavice zdobí reliéfní rostlinný dekor z téže doby. Navazující klenutí severního bočního závěru však pochází až z let 1876 – 1877. přičemž se jedná o poměrně věrnou rekonstrukci středověkého stavu.

Pod kruchtou je zavěšen raně barokní obraz sv. Václava mezi anděly z doby po roce 1670, u prvního pilíře stojí kamenná kropenka z konce 17. století. Vedle vchodu na kruchtu jsou osazeny mramorové renesanční náhrobky Petra Milnera z Milhausu s latinským nápisem z doby kolem roku 1580 a Doroty a Marty Chotkových z Chotkova z roku 1582. V severní boční lodi je dále zavěšena část obrazů Křížové cesty od Ludvíka Bernarda z doby kolem roku 1860 a pozoruhodný barokní obraz Příbuzenstva Páně z konce 17. století. Mimo vánoční období zde bývá uložen skříňový kostelní betlém, který je působivou řezbářskou prací z počátku 20. století, vytvořenou dle návrhu Jana Kastnera. Z vybavení této části kostela si zaslouží zmínku především renesanční malovaný epitaf Jana Lána z Varvažova z roku 1598, zavěšený na pilíři severního podvěží. Obraz, znázorňující rodinu objednavatele pod krucifixem, je nejstarší zachovalou součástí chrámového mobiliáře. Poblíž této památky se nachází barokní cínová křtitelnice z roku 1734, která byla přelita ze starší, poškozené požárem v roce 1670. V prostoru závěru severní lodi stojí pseudogotický oltář P. Marie z roku 1905, zhotovený podobně jako další části vybavení kostela dle návrhu Jana Kastnera. Vpravo od oltáře, na jižní stěně podvěží, je zavěšen rozměrný obraz sv. Štěpána s vedutou města Kouřim, který je dílem Josefa Vojtěcha Hellicha z roku 1856. Původně byl osazen na barokním hlavním oltáři, odstraněném na počátku 20. století. V oknech závěru severní lodi jsou osazeny ornamentální vitraje z počátku 20. století, vytvořené pražskou firmou Jana Kryšpína podle návrhu Františka Urbana.

Barokní cínová křtitelnice z roku 1734, která byla přelita ze starší, poškozené požárem Barokní kropenka z konce 17. stol. Detail betlému vytvořeného podle návrhu J. Kastnera Obraz sv. Štěpána s vedutou Kouřimi od J. V. Hellicha z roku 1856 Obraz sv. Václava mezi anděly z doby po roce 1670 Pohled na vitraj v rozetě severní lodi Pohled na závěr severní lodi s otlářem P. Marie Renesanční malovaný epitaf Jana Lána z Varvažova z roku 1598

Za laskavé poskytnutí fotografií děkujeme J. Beránkovi, J. Kroužilovi, A. Mudrovi, M. Patrnému, R. Šulcovi,
Regonálnímu muzeu v Kolíně a Státnímu okresnímu archivu v Kolíně.
Tento web vznikl za podpory Fondu kultury Středočeského kraje.