Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

prohlídka - sakristie

planek severní loď hlavní loď jiľní loď kněľiątě sakristie zvonice kaple sv. Kateřiny
exteriér hlavní loď severní loď
jiľní loď kněľiątě sakristie
zvonice kaple sv. Kateřiny okolí chrámu

Do sakristie se vstupuje z jižní lodi vrcholně gotickým portálem z poloviny 14. století, v němž jsou osazeny okované dveře z počátku 16. století. Tato část chrámu byla přistavěna teprve v polovině 14. století, a původně s největší pravděpodobností sloužila také jako boční kaple. Její prostor uzavírají dvě pole gotické žebrové klenby. V jihovýchodní stěně se za barokními dvířky zachovalo původní sanktuárium s gotickou kružbou, k protilehlé stěně severovýchodní přiléhá zděná středověká menza. Sakristie je dnes vybavena pozdně barokními skříněmi z poloviny 18. století, které doplňují soudobé skříňové hodiny a raně barokní křeslo z druhé poloviny 17. století. Na skříni u východní stěny stojí plastika sv. Anny s P. Marií z konce 17. století, která byla součástí původního svatoanenského oltáře v hlavní lodi. Mezi okny je zavěšen portrét kouřimského děkana Antonína Ladislava Dlaska, který byl ve druhé polovině 19. století iniciátorem historizující rekonstrukce zdejšího chrámu.

V dnes nepřístupném sklepení pod sakristií se nachází kostnice, v níž byly od středověku shromažďovány ostatky zemřelých, vyzdvižené ze zrušených hrobů na přilehlém hřbitově.

Detail zámku dveří sakristie ze 16. stol. Gotický portál z 2. pol. 14. stol. se dveřmi do sakristie Pohled na klenbu sakristie Pohled na výběhy klenby sakristie Raně barokní křeslo v sakristii, vzniklé po roce 1670

Za laskavé poskytnutí fotografií děkujeme J. Beránkovi, J. Kroužilovi, A. Mudrovi, M. Patrnému, R. Šulcovi,
Regonálnímu muzeu v Kolíně a Státnímu okresnímu archivu v Kolíně.
Tento web vznikl za podpory Fondu kultury Středočeského kraje.