Přejít na navigaci (přeskočit obsah)
planek severní loď hlavní loď jižní loď kněžiště sakristie zvonice kaple sv. Kateřiny
exteriér hlavní loď severní loď
jižní loď kněžiště sakristie
zvonice kaple sv. Kateřiny okolí chrámu

Za laskavé poskytnutí fotografií děkujeme J. Beránkovi, J. Kroužilovi, A. Mudrovi, M. Patrnému, R. Šulcovi,
Regonálnímu muzeu v Kolíně a Státnímu okresnímu archivu v Kolíně.
Tento web vznikl za podpory Fondu kultury Středočeského kraje.