Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

úvodní stránka

Již sedm a půl století je chrám sv. Štěpána Prvomučedníka v Kouřimi architektonickou i duchovní dominantou města.
Jeho dějiny jako by odrážely minulost tohoto místa – od období rozkvětu ve vrcholném a pozdním středověku až po nostalgickou zasněnost dneška, kdy je Kouřim navzdory blízkosti pulsující metropole zapomenutým venkovským městečkem, ležícím stranou všech významnějších cest.
Majestátní gotický chrám odolal všem věkům a zůstává tím, čím byl od svého vzniku – místem setkání člověka s Bohem a člověka s člověkem.

Detail portálu v severní stěně kostela sv. Štěpána Detail portálu v severní stěně kostela sv. Štěpána Kostel sv. Štěpána se zvonici a sochou sv. Jana Nepomuckého Kostel sv. Štěpána Kostel sv. Štěpána, pohled od jihozápadu Kostel sv. Štěpána, pohled od západu

Za laskavé poskytnutí fotografií děkujeme J. Beránkovi, J. Kroužilovi, A. Mudrovi, M. Patrnému, R. Šulcovi,
Regonálnímu muzeu v Kolíně a Státnímu okresnímu archivu v Kolíně.
Tento web vznikl za podpory Fondu kultury Středočeského kraje.